Efficiency

De hoge kwaliteitseisen van de klanten, in samenhang met de complexiteit van de producten, vragen een uitgebalanceerd en  modern productieproces.

Het intensief gebruik van simulatiesoftware in de ontwikkelingsfase geeft de mogelijkheid om een gietstuk te ontwikkelen dat niet alleen aan de klantspecifieke eisen voldoet, maar ook met een hoge efficiency op de vormlijn kan worden geproduceerd. Hierdoor wordt het gebruik van energie en grondstoffen geminimaliseerd.

Door optimalisering en automatisering is het productieproces sterk vereenvoudigd. Op deze wijze wordt een hoge Overall Equipment Effectiveness (OEE) bereikt.

Om doorlooptijden en kosten te besparen worden alle processtappen zoveel mogelijk “in house” uitgevoerd.