Design

In de ontwikkelingsfase van een nieuw ontwerp komen vele technische aspecten aan bod.

Bij Gieterij Doesburg wordt getracht in een zo vroeg mogelijk stadium van het ontwikkelingstraject  betrokken te worden bij het ontwerp van de klant. De “resident engineers” onderhouden intensieve contacten met menig ontwikkelingsafdeling. Hierdoor wordt niet alleen de duur van  de ontwerpfase verkort, maar wordt het ook mogelijk om mee te denken over de wensen van de klant.

Door het initiële ontwerp vanuit zijn functionaliteit te bestuderen kunnen grote optimalisaties worden doorgevoerd. Door het ontwerp zo aan te passen dat meerdere functies worden behartigt kunnen processtappen en kosten worden geëlimineerd.