Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Gieterij Doesburg, en de Gietburg Holding als geheel, is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Als ijzergieterij zijn wij actief in een branche waar veel energie wordt gebruikt. Daarnaast leveren wij aan sectoren waar energieverbruik en de reductie daarvan een actueel onderwerp is.

Een van onze grootste klanten, de automotive sector, is volop bezig met het terugdringen van het brandstofverbruik. Sinds 1 januari 2014 geldt de nieuwe strenge Euro6-norm voor motoren. Om deze norm te halen worden onze producten steeds lichter en worden de constructies steeds verder geoptimaliseerd. Gieterij Doesburg is daarom bij de ontwikkeling van nieuwe producten continu op zoek naar manieren om de gietijzeren componenten kleiner te maken. Hiervoor maken wij onder meer gebruik van de modernste softwarepakketten op dit gebied. 

Maar natuurlijk kijken wij ook kritisch naar ons eigen energieverbruik. Het smelten van ijzer is een energierovend proces waarbij een kleine energiereductie meteen merkbaar is. Daarom kijken wij continu naar mogelijke energiebesparende maatregelen in het productieproces. Hierin hebben wij de laatste jaren flink geïnvesteerd.

Ons laboratorium is continu bezig met de ontwikkeling van nieuwe materiaalsoorten en -samenstellingen. Door hoogwaardige materialen te gebruiken behalen we tijdens de productie verschillende mooie reducties. Als bijvoorbeeld een product een lager stukgewicht krijgt, betekent dit ook dat er minder materiaal wordt gebruikt, dat er minder energie nodig is tijdens de productie, dat het transport lichter is en dat ook het uiteindelijke eindproduct minder zwaar is.

Gieterij Doesburg is al 120 jaar lang gevestigd in een woonwijk in Doesburg. Wij realiseren ons dat ons productieproces overlast voor de omwonenden kan geven. Daarom gaan wij regelmatig met onze buren in gesprek om de mogelijke overlast zoveel mogelijk te beperken. Op deze manier houden wij rekening met onze buren en hebben we al bijna 120 jaar een prima relatie met hen.